Příklad masteru (podpis, datum, název titulu lihovou fixou)

<< Zavřít